• vs

  sốt ruột/nóng ruột
  そんなにイライラしないで: Đừng sốt ruột như thế
  イライラして歩き回る: Đi vòng quanh một cách nóng ruột
  イライラしたように言う: Nói như thể sốt ruột lắm
  (人)の長い説明(せつめい)にイライラする: Sốt ruột với lời giải thích dài dòng của ai đó

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X