• n

  đất nước Iran
  イラン・イスラム共和国: Nước cộng hòa đạo Hồi Iran
  イラン・イラク・北朝鮮をすべて悪の枢軸としてひとくくりにする: Iran, Iraq và Bắc Triều Tiên tất cả đều bị xếp vào nhóm liên minh ma quỷ
  イランはイスラム教のもとに結束している国だ : Iran là một quốc gia được xây dựng trên nền tảng của đạo Hồi

  n

  i-răng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X