• Kỹ thuật

    kiểu không đảo lại/kiểu không quay lại được/kiểu không thuận nghịch [irreversible type]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X