• n

  mực viết/mực
  インク・タンク: Lọ (bình) mực
  ブルーブラックのインク: Mực viết màu xanh- đen
  プリンターに使用するインク: Mực dùng cho máy in

  Tin học

  mực [ink]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X