• Tin học

    ghi dự phòng tăng/sao lưu theo gia số/sao lưu tăng dần [incremental backup]
    Explanation: Một thủ tục ghi dự phòng, trong đó chương trình ghi dự phòng đĩa cứng chỉ ghi những tệp đã có thay đổi kể từ lần ghi dự phòng cuối cùng.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X