• n

  chất insulin
  インシュリンの生産を促進する: Xúc tiến sản xuất chất insulin
  インシュリン依存の糖尿病: Bệnh tiểu đường phụ thuộc vào insulin
  インシュリン非依存性糖尿病: Bệnh tiểu đường không phụ thuộc vào insulin

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X