• Kỹ thuật

    vật cách điện/chất cách điện/sứ cách điện [insulator]
    Explanation: Chất dẫn điện kém hoặc không dẫn điện/các sứ cách điện trên các dây cao áp ở tháp truyền dẫn điện lực.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X