• n

  cây chàm/thuốc nhuộm chàm/bột chàm/màu chàm
  インジゴ・カルミン: Màu đỏ chàm
  インジゴホワイト: Màu trắng chàm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X