• Tin học

    cài đặt/sự cài đặt [installation (vs)]
    Explanation: Cài đặt chương trình phần mềm.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X