• Kỹ thuật

  bộ cài đặt [installer]
  người lắp đặt (máy móc, thiết bị...) [installer]

  Tin học

  trình cài đặt/chương trình cài đặt/bộ cài đặt [installer (installation program)]
  Explanation: Cài đặt chương trình.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X