• Kỹ thuật

  Cài đặt [install]
  đặt (máy)/lắp đặt [install]

  Tin học

  cài đặt [install]
  Explanation: Cài đặt chương trình.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X