• Tin học

  [ インストール可能デバイスドライバ ]

  trình điều khiển thiết bị có thể cài được/chương trình điều khiển thiết bị có thể cài được [installable device driver]
  Explanation: Là trình điều khiển thiết bị có thể nhúng trong hệ điều hành thường dùng để thay thế các dịch vụ có chức năng kém.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X