• Tin học

    tệp sổ ghi cài đặt [installation log file]
    Explanation: Tệp (file) này ghi lại các thông tin về quá trình cài đặt.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X