• n

  sự truyền cảm/cảm hứng/nguồn cảm hứng
  涼しい天気になると、いつになくインスピレーションがわいてくる気がする: tôi luôn có nhiều cảm hứng hơn khi trời trở lạnh
  その芸術家は、インスピレーションが非常に重要であると信じている : người nghệ sỹ đó cho rằng cảm hứng là rất quan trọng
  真のインスピレーションとは、心の奥底から得られるものだ: cảm hứng thật sự xuất phát từ chính trái tim bạn
  イン

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X