• n

  sự khuyến khích/sự khích lệ/ưu đãi/
  不動産投資へインセンティブを付与する: ưu đãi đối với những người đầu tư vào bất động sản
  インセンティブ機構に基づく資本注入を行う : tiến hành đầu tư vốn dựa trên cơ chế khuyến khích, ưu đãi
  ~のインセンティブを強化する: tăng cường ưu đãi về...
  ~に(への)インセンティブの付与を促す: tăng thêm ưu đãi đối với...

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X