• n

  phần bị chắn
  インタセプト弁:van chắn (intercept valve)
  Ghi chú: diễn tả phần mặt phẳng hoặc đường thẳng bị chắn trong toán học.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X