• Kỹ thuật

    mạng Internet [internet]
    Explanation: Tập hợp các mạng máy tính nối với nhau bằng cổng điều khiển sự truyền dữ liệu và sự biến đổi các thông báo từ mạng.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X