• vs

  phỏng vấn
  ~について(人)にインタビューする: phỏng vấn ai về vấn đề gì
  劇場入りするスターたちにインタビューする: phỏng vấn các ngôi sao (người nổi tiếng) đang bước vào nhà hát
  生(放送)でインタビューする: tiến hành một buổi phỏng vấn truyền hình trực tiếp
  電話でインタビューする機会を設け、もう少しお話をお伺いしたいと思います: chúng tôi rất mong

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X