• Kỹ thuật

  giao diện/khớp nối [interface]
  Explanation: Biên chung giữa các hệ hoặc môđun độc lập mà ở đó diễn ra truyền thông.

  Tin học

  giao diện [interface]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X