• Tin học

  [ インタフェースていぎげんご ]

  ngôn ngữ IDL [Interface Definition Language]
  Explanation: Là chuẩn của OSF để định nghĩa giao diện cho gọi hàm từ xa (RPC stubs).

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X