• adj-na

  ảnh hưởng lẫn nhau/tác động qua lại/đối kháng/tương tác
  インタラクティブ・テレビゲームで遊ぶ: chơi một video game đối kháng
  インタラクティブ技術は、新しい学習法を開発する一助となるだろう: công nghệ tương tác sẽ tạo điều kiện (hỗ trợ) cho việc phát triển các phương pháp học tập mới
  ホームページをよりインタラクティブにする: làm cho các trang web kết nối lẫn nhau (link với nhau)

  n

  sự ảnh hưởng lẫn nhau/sự tác động qua lại/tương tác
  インタラクティブ・マルチメディア: phương tiện truyền thông tương tác (interactive multimedia)
  インタラクティブ・ビデオ・ディスク・システム: hệ thống đĩa video tương tác (interactive video disk system)

  Tin học

  tương tác/có tính tương tác [Interactive]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X