• Tin học

    khả năng hoạt động phối hợp [interoperability]
    Explanation: Thường chỉ các thành phần của hệ thống có khả năng hoạt động trong nhiều môi trường khác nhau. Ví dụ như Windows NT có khả năng hoạt động phối hợp tốt trên nền Intel, DEC, Alpha và các CPU khác.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X