• Tin học

    chương trình InterSLIP [InterSLIP]
    Explanation: Là một chương trình dùng để kết nối Internet. Rất phổ biến trên Macintosh.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X