• n

  quốc tế
  バンク・オブ・クレジット・アンド・コマース・インターナショナル: ngân hàng tín dụng và thương mại quốc tế (Bank of Credit and Commerce International)
  サイエンス・アプリケーションズ・インターナショナル: Công ty khoa học ứng dụng quốc tế (Science Applications International Corp)

  n

  quốc tế ca

  adj-na

  thuộc về quốc tế/có tính quốc tế
  インターナショナル・データ・コーポレーション : Công ty dữ liệu quốc tế (International Data Corporation)
  インターナショナル・ストラテジー・アンド・インベストメント: tổ chức chiến lược và đầu tư quốc tế (International Strategy and Investment)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X