• Tin học

    [ インターネットでむすぶ ]

    kết nối tới Internet [to link to the Internet]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X