• Tin học

    phối hợp làm việc/làm việc phối hợp [interworking]
    Explanation: Để chỉ các hệ thống hay các thành phần, tuy có thể có nguồn gốc khác nhau, xong có thể làm việc phối hợp cùng nhau để thực hiện một nhiệm vụ nào đó. Làm việc phối hợp (Interworking) phụ thuộc chủ yếu vào các chuẩn (standards) dùng để định nghĩa giao diện giữa các thành phần.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X