• n

  in-sơ/inch
  インチで : (đo) bằng in-sơ
  21インチのテレビを買う: mua một cái ti vi 21 inch
  幅が32インチである: chiều rộng là 32 in-sơ
  自分の顔から数インチ(しか離れていない)先に(人)の顔を見る: nhìn thấy ai chỉ cách mặt nhau vài in-sơ
  Ghi chú: đơn vị đo chiều dài Anh

  n

  tấc Anh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X