• n

  tổ hợp/sự hội nhập
  インテグレーションへの革新的なアプローチ: cách tiếp cận mới để hội nhập
  システム・インテグレーション・サービスの多様化: đa dạng hóa dịch vụ hội nhập hệ thống (system intergration service)
  インテグレーション戦略 : chiến lược hội nhập

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X