• n, abbr

  giới trí thức
  非常にインテリな両親の元に生まれる: sinh ra trong một gia đình trí thức
  彼はかなりのインテリに見える: anh ta trông khá là trí thức
  彼女はインテリより男らしいタイプが好きだ : cô ta thích kiểu ra dáng đàn ông thật sự hơn là kiểu trí thức

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X