• n

  sự thông minh/thông minh
  インテリジェント・キーボード・システム : hệ thống bàn phím thông minh
  インテリジェント・データベース管理システム: hệ thống quản lí dữ liệu thông minh

  adj-na

  thông minh/sáng láng
  インテリジェント・プリンター : máy in thông minh
  インテリジェント・ロボット: rô-bốt thông minh
  インテリジェント制御システム: hệ thống kiểm soát thông minh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X