• Tin học

    cơ sở dữ liệu thông minh [intelligent database]
    Explanation: Là cơ sở lưu trữ dữ liệu theo một cách mà con người cảm thấy rất logic, tự nhiên và dễ dùng. Cơ sở dữ liệu thông minh tiến hành việc tìm kiếm không chỉ dựa trên các công cụ tìm kiếm thông thường mà còn tìm kiếm dựa trên các quan hệ, liên kết và thậm chí cả suy diễn.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X