• Tin học

    hub thông minh [intelligent hub]
    Explanation: Là loại hub ngoài khả năng truyền dữ liệu còn có khả năng thực hiện các nhiệm vụ như điều khiển dữ liệu, báo cáo về trạng thái đường truyền.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X