• n

  bộ vi xử lý/chíp vi xử lý
  インテルベースのコンピュータ : máy vi tính sử dụng bộ vi xử lí trung tâm của Intel (Intel-based computer)
  インテル社は何年もの間、コンピュータのCPU(中央演算処理装置)の製造で繁栄してきた: tập đoàn Intel hàng năm nay đã phát triển mạnh nhờ việc sản xuất bộ vi xử lí trung tâm (CPU) cho máy vi tính

  Tin học

  hãng Intel [Intel]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X