• Kỹ thuật

    thì nạp [intake stroke]
    Explanation: Thời gian pít tông chạy từ điểm chết trên xuống điểm chết dưới, van nạp mở ra và luồng hòa khí đi vào xy lanh.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X