• n

  Anh điêng/người da đỏ
  カウボーイたちは牛をインディアンや牛泥棒から守らなければならなかった: Cao bồi phải bảo vệ đàn gia súc khỏi người da đỏ và lũ ăn trộm trâu bò
  インディアンはその大虐殺は彼らを絶滅させようとする確固たる努力であると信じた: người da đỏ tin rằng cuộc tàn sát đó chính là nhằm để tiêu diệt họ
  ほとんどのアメリカ・インディアンの部族は移住性です : hầu hết các

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X