• adj-na

  độc lập/không phụ thuộc/riêng biệt
  インディペンデント映画を作る: làm một bộ phim độc lập
  インディペンデント・ガレージ (independent garage): gara riêng (chỗ để ô tô riêng biệt)
  インディペンデント・レジスター: Independent-Register (tên một tờ báo của Mỹ)

  n

  sự độc lập
  アイリッシュ・インディペンデント: nền độc lập của Ai-len
  ジ・オックスフォード・インディペンデント: "The Oxford Independent" (tên 1 tờ báo)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X