• n

  ngữ âm/cách phát âm
  日本語のイントネーションで: (với) cách phát âm theo tiếng Nhật
  イントネーション型: kiểu phát âm

  n

  ngữ điệu
  イントネーションが良い: ngữ điệu (phát âm) hay
  イントネーション曲線: cung bậc ngữ điệu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X