• Tin học

    IntranetWare [IntranetWare]
    Explanation: Là middleware (tầng phần mềm sử dụng giữa hai hệ thống) sử dụng trong mạng cục bộ. Chúng thường là các ứng dụng như email, database, workflow, trình duyệt.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X