• n

  in-đô-nê-xi-a

  n

  nam dương

  n

  nước Inđônêsia/Indonesia
  インドネシア警察: cảnh sát Inđônêsia
  日本インドネシアNGOネットワーク: hệ thống các tổ chức phi chính phủ của Nhật ở Inđônêsia
  イスラム教徒が多数派であるインドネシア: nước Indonesia với phần lớn dân số là các tín đồ hồi giáo
  資金供給側がインドネシアに数十億ドルを投入した: bên cung cấp vốn đã đầu tư hàng triệu đô-la

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X