• Tin học

    máy in gõ [impact printer]
    Explanation: Một loại máy in hoạt động bằng cách ấn một vật biểu diễn ký tự lên một băng mực để tạo nên vết in trên trang giấy đặt đối diện. Máy in gõ gây ồn nhưng tạo nên nhiều bản sao cùng lúc bằng giấy than.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X