• Tin học

    cơ sở dữ liệu Informix [Informix]
    Explanation: Là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu của IBM. Bạn vào URL sau để biết thêm chi tiết:.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X