• n

  cơ sở hạ tầng
  インフラに大金を使う: dùng nhiều tiền (đầu tư) vào cơ sở hạ tầng
  地方インフラ : cơ sở hạ tầng của địa phương
  独自のインフラがある: có cơ sở hạ tầng riêng
  社会的インフラの確立: xây dựng cơ sở hạ tầng xã hội
  社会インフラにおけるサービス停止: ngừng cung cấp các dịch vụ về cơ sở hạ tầng xã hội
  インフラを改善(整備)

  Tin học

  hạ tầng/cơ sở hạ tầng [infrastructure]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X