• n

  hàng rào chống lạm phát/giảm lạm phát
  インフレヘッジとして高利率を支持する: duy trì mức lãi suất cao để giảm lạm phát
  インフレヘッジ株: cổ phiếu chống lạm phát

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X