• n

  đầu vào/đầu dòng điện vào/đầu giắc cắm vào/sự nhập vào/sự nhập dữ liệu
  オーディオ・ビデオ用インプット: đầu giắc cắm vào của âm thanh và hình ảnh
  インプットボックス: hộp đầu vào
  インプット連関: liên quan đến đầu vào
  インプット・デバイス: thiết bị đầu vào
  ~からのインプットを調整する: điều chỉnh đầu vào của...
  インプット強化: (sự) củng cố đầu vào

  Kỹ thuật

  đầu vào/truyền vận [input]

  Tin học

  vào/đầu vào [input]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X