• Kỹ thuật

    vùng đệm nhập [input buffer]
    Explanation: Phần bộ nhớ máy tính dùng để nhớ tạm thời thông tin tới để xử lý.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X