• Kỹ thuật

  sự lắp đặt/sự cài đặt [implementation]
  Explanation: Lắp ráp một hệ máy tính hoặc hệ thông tin , sử dụng phần mềm ở một hệ máy tính riêng.

  Tin học

  sự cài đặt [implementation (of a system)]
  Explanation: Ví dụ như là cài đặt một hệ thống phần mềm.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X