• Kỹ thuật

    [ いんべすとめんとちゅうぞうほう ]

    sự đúc bằng mẫu chảy/sự đúc chính xác [investment casting]

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X