• Kỹ thuật

    galông [imperial gallon]
    Explanation: 1 galong bằng khoảng 4 lít 546.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X