• Kỹ thuật

  [ インボリュート ]

  sự cuốn/sự xoắn [involute]
  'Related word': 曲線

  [ インボリュート ]

  sự cuốn/sự xoắn [involute]
  'Related word': 曲線

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X