• n

  sự nhập khẩu/nhập
  アドレス帳をインポートする: nhập (tên, địa chỉ...) vào danh bạ
  ファイルからオブジェクトをインポートする: nhập một hạng mục từ một file
  もし何の対処もしてもらえないのなら、YYインポートを利用することも考慮するつもりです: nếu ông không đưa ra được giải pháp nào, chúng tôi sẽ cân nhắc việc đsử dụng YY

  Tin học

  nhập/nạp/nhập vào/nạp vào [import (vs)]

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X